Woordenboek

Dit woordenboek kan u helpen om de gebruikte begrippen in de gelamineerde houtconstructies beter te begrijpen. Deze zijn gedeeltelijk uit normen en voorschriften genomen. Belangrijk hiervoor is de norm DIN 1052 - Houtconstructies, berekening en uitvoering van gelamineerde houtconstructies. Verder wordt op dit moment de ontwikkeling van Eurocode 5 - Berekening en Constructies van houtconstructies (DIN EN 1995) uitgewerkt. Deze Europese Norm zal in de toekomst, rekening houdend met de nationale omstandigheden van houtconstructies, Europawijd een eensluidende basis mogelijk dienen te maken ... Wij zullen u over wijzigingen informeren zodat u ten alle tijde een actueel woordenboek aantreft.p>

A | B | C | D | E | F| G | H | I | J | Q | RS | T | UV | W | X | Y | Z |

A


B


C


D


E


F


Op dit moment geen gegevens.

G


H


I


J


Op dit moment geen gegevens.

K


L


M


N


Op dit moment geen gegevens.

O


P


Q


Op dit moment geen gegevens.

R


S


T


U


Op dit moment geen gegevens.

V


W


Op dit moment geen gegevens.

X


Op dit moment geen gegevens.

Y


Op dit moment geen gegevens.

Z