Bouwelementen uit gelamineerd kruislaaghout

Kruislaaghout verenigt als dragende plaat- of schijfelement de beste eigenschappen uit verschillende bouwelementen. Het is een massieve, zeer belastbare bouwstof, waarbij tegelijkertijd de prefab bouwdelen eenvoudig en snel op de bouw gemonteerd kunnen worden, waarbij het niet uitmaakt of het om vloer-, wand-, of dakelementen gaat.

Kruislaaghout bestaat uit minimaal drie kruislings ten opzicht van elkaar gelijmde lamellen uit bouwhout en vervangt metselwerk, beton en houtskeletbouw elementen.
De toepassingsgebied is veelzijdig: In woon- verenigings- en kantoorgebouwen alsook in productiehallen en industriebouw worden de voordelen van kruislaaghout meer en meer gewaardeerd en zowel in gebouwen als ook buiten onder dak ingezet. Buiten de productiespecifieke maximale afmetingen zijn er geen richtlijnen voor aan te houden afmetingen. Er kunnen systeemelementen met geringe elementhoogten en laag eigengewicht gerealiseerd worden. Dit betekent een maximale flexibiliteit en geringe kosten.

Het hout komt uit duurzaam beheerde bossen en kan na de toepassing weer gerecycled worden. In vergelijking met andere massieve bouwmethoden gebruikt de productie en bewerking van kruislaaghout maar weinig energie en draagt daarmee bij duurzame CO2 - opslag en minimalisering van het broeikaseffect

Voordelen van de Derix productie principe