Plusenergieproduct gelamineerd hout


Producten uit hout gebruiken bij hun vervaardiging minder energie dan dat uit de reststoffen en het product na gebruik opgewekt worden kan.

Daarom zijn producten uit hout plusenergieproducten, d.w.z., we kunnen ze produceren, gebruiken en hebben nog een energieoverschot.

Vervaardiging, transport en verwerking van hout veroorzaken in vergelijking tot alle bouwstoffen de minste energiekosten. Hout heeft een gering gewicht bij hoge homogeniteit. Houtbouw verbruikt minder energie dan bouwwerken met andere materialen. Typisch voor huizen uit hout is het gevoel van welbehagen omdat het materiaal, indien goed verwerkt, voor een natuurlijk vochtgehalte en daardoor voor een aangenaam en gezond klimaat zorgt.