Houtbescherming

Bouwdelen uit hout zijn maar beperkt houdbaar indien ze ongehinderd aan de weersomstandigheden worden blootgesteld. Schimmels en insecten bewerkstelligen een biologische afbraak. Zou dit niet zo zijn, dan zouden alle bossen vol met niet gerecycled hout liggen.

Gelamineerd hout wordt grotendeels uit de houtsoort vuren geproduceerd. Deze houtsoort is weinig immuun. Om vocht in houten bouwdelen te vermijden, heeft men bouwkundige of constructieve houtbescherming nodig. Schimmels hebben alleen levensvatbaarheid bij een vochtigheidsgraad van >25 %. Droog hout heeft een duurzaamheid van meer dan honderd jaar.

Bij vurenhout heeft een behandeling met beschermingmiddelen weinig zin. Impregneringen dringen niet diep genoeg door en beschermen het inwendige deel niet. Oppervlakteverflagen zijn alleen zinvol tijdens de bouwfase of ter kleurstelling en dienen hoogstens als tijdelijke bescherming.