Belasting potentiële vergelijking gelamineerd hout en beton

  • Enkel 10-20% van het eigengewicht bij gelijke draagkracht
  • Gewichtsverhouding beton:hout = 5:1
  • Enkel 10-20% transportkosten t.o.v. beton