Hout is natuur

Hout is een niet uit te putten bijgroeiende natuurlijke grondstof. 90% van het in Europa gebruikte hout stamt uit Europese bossen, waarvan de hoeveelheid door blijvende boseconomie jaarlijks groeit. Wij gebruiken bijna uitsluitend europees hout, niet in de laatste plaats om de transportwegen zo kort mogelijk te houden.

Bomen onttrekken koolmonoxide aan de lucht en verbinden de koolstof in de vorm van hout en produceren zuurstof. Indien hout zich ontdoet van afvalstoffen, ontstaat dezelfde hoeveelheid CO2-opname als die de boom van te voren opgenomen heeft. Met de gesloten cyclus van CO2-opname en CO2-afgifte draagt het bouwen met hout actief bij tot de klimaatbescherming. Bij de levenscyclusbeoordeling bezitten bouwdelen uit hout de beste economische balans.

Gelamineerd hout heeft zeer goede mechanische eigenschappen, een geringe warmtegeleiding, optische en tastbaar innemende oppervlaktes, is in geval van brand lang draagkrachtig en is milieuvriendelijk op te ruimen.