Film: Holzbau als Lösung

Nederland staat voor een paradoxale opgave: meer woningen bouwen en minder CO2 uitstoten. Biedt bouwen met hout de oplossing?

Om de woningnood op te lossen moeten er voor 2050 in Nederland meer dan één miljoen woningen worden gebouwd. Als er wordt doorgebouwd met cement, beton en staal komt bij de bouw van één miljoen nieuwe woningen ongeveer 55 miljoen ton CO2 vrij. Cross Laminated Timber (CLT), „X-LAM“ oftewel „Kruislaaghout“ veroorzaakt geen uitstoot, maar slaat juist CO2 op. Bovendien kan er 'prefab', dus veel sneller, mee worden gebouwd. Wat zijn de mogelijkheden en obstakels om CLT op grote schaal toe te passen in de bouw? Staan we aan de vooravond van een 'houten eeuw' of is dit te mooi om waar te zijn? Is er genoeg oppervlak voor de benodigde productiebossen? En moet 'natuur' wel op deze manier commercieel verhandeld worden?

De film werpt dit licht op en toont illustratieve voorbeelden - o.a. het Hotel Jakarta in Amsterdam en het Biobasecamp tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven - beide projecten gerealiseerd met de X-LAM-componenten van de DERIX groep.

Film: VPRO Tegenlicht – Houtbouwers (46 min)